Sedan 2016 bedriver jb9 all försäljning via JJT Konsult.